کلاس های تکمیلی زبان انگلیسی مخصوص دانش آموزان سال اول دبیرستان به صورت هفتگی برگزار می شود(10 مهر 1393)

کلاس های تکمیلی زبان انگلیسی مخصوص دانش آموزان سال اول دبیرستان به صورت هفتگی برگزار می شود
با تدریس سرکار خانم «تنها» دبیر محترم درس زبان دانش آموزان پایه ی اول، یک واحد درسی با محوریت درس زبان به برنامه های درسی مرسوم دانش آموزان سال اول اضافه شده است. در مجموع کلاس های زبان انگلیسی، دبیر محترم به زبان انگلیسی صحبت و تدریس کرده و بر مبنای یک متدولوژی جدید آموزشی، سعی بر آن است که آموزش زبان به صورت زنده تر و پویاتری صورت گیرد
بازگشت به صفحه اصلی