کارگاه سند پژوهی با موضوع «حکومت پهلوی به روایت اسناد ساواک»(16 بهمن 1396)

کارگاه سند پژوهی با موضوع «حکومت پهلوی به روایت اسناد ساواک»
گروه مطالعات سیاسی در نظر دارد به مناسبت دهه فجر کارگاهی عملی با تکیه بر اسناد ساواک درباره مولفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... حکومت پهلوی برگزار نماید.
کارگاه سند پژوهی با موضوع حکومت پهلوی به روایت اسناد ساواک
مطالعه تاریخ، فراتر از گفته های شعاری و چالش های روزمره ی سیاسی و بدون پیش داوری و مبتنی بر اسناد مکتوب و قابل استناد، هنری است که فعالین علوم انسانی باید به آن تسلط پیدا کنند. سندپژوهی، یکی از این هنرهاست.
گروه مطالعات سیاسی در نظر دارد به مناسبت دهه فجر کارگاهی عملی با تکیه بر اسناد ساواک درباره مولفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... حکومت پهلوی برگزار نماید. اگر مایل هستید تجربه جدیدی در کنکاش و پژوهش در تاریخ کسب کنید از این جلسه انجمن غافل نشوید.
 
بازگشت به صفحه اصلی