عکاسی مستند اجتماعی از بازار تجریش(16 بهمن 1396)

عکاسی مستند اجتماعی از بازار تجریش
در این کارگاه به همراه دانش آموزانی که در جلسه ی تئوری این کارگاه شرکت کردند؛ به صورت عملی عکاسی مستند اجتماعی را تجربه می کنیم.
تور عکاسی مستند اجتماعی از بازار تجریش 
در قالب این برنامه، 
- جلسه ی عملی کارگاه عکاسی مستند اجتماعی٬ که در هفته های قبل از امتحانات برگزار شد؛ دوشنبه ی هفته ی جاری ۲ بهمن ماه برقرار است.
- در این کارگاه به همراه دانش آموزانی که در جلسه ی تئوری این کارگاه شرکت کردند؛ به صورت عملی عکاسی مستند اجتماعی را  تجربه می کنیم .
- در این کارگاه فقط کسانی که در جلسه ی تئوری حضور داشتند٬ امکان شرکت در این برنامه را دارند.
- حداکثر تعداد دانش آموزان ۱۰ نفر
جهت یادآوری  مطالب ارائه شده در کارگاه تئوری به لینک های زیر مراجعه شود.
http://www.lenzak.com/نکات-عکاسي-مستند-اجتماعي/
http://winphone.ir/documentary-photography-learning/
بازگشت به صفحه اصلی