برنامه های دهه فجر 96 : حضور گروهی در راهپیمایی 22 بهمن 1396(20 بهمن 1396)

برنامه های دهه فجر 96 : حضور گروهی در راهپیمایی 22 بهمن 1396
برای فهم انگیزه ها، روحیات و رفتارها و باورهای مردمی که پس از 4 دهه، برای تجلیل از انقلاب اسلامی به خیابان ها می آیند. می خواهیم فعالانه در این جمع مردمی شرکت کنیم.
و اما،
امسال تصمیم داریم حضور پر رنگ و فعالی در راهپیمایی 22 بهمن داشته باشیم. حضوری از جنس اندیشه ورزان علوم انسانی:‌ 
به عنوان اندیشه ورزان علوم انسانی، تصمیم داریم به شکل فعالی در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم. برای فهم انگیزه ها، روحیات و رفتارها و باورهای مردمی که پس از 4 دهه، برای تجلیل از انقلاب اسلامی به خیابان ها می آیند. می خواهیم فعالانه در این جمع مردمی عکاسی کنیم، خبرنگاری کنیم ، به شکل مستند و علمی وقایع و روحیات و رفتارهای مردم را ثبت کنیم و سپس به نقد و تحلیل و بررسی این کنش اجتماعی مردم ایران بنشینیم. 22 بهمن امسال،‌ برنامه های ویژه ای داریم. با دوستان خود همراه باشید ... 
هفته ی آینده از دانش آموزانی که تمایل دارند با همراهی دوستان خود از طرف دبیرستان در این راهپیمایی شرکت کنند، به صورت مستقل ثبت نام خواهد شد. 
 
 
 
- برای شرکت گروهی در راهپیمایی 22 بهمن و انجام مصاحبه های مردمی و مواجهه ی مستقیم با جریان اجتماعی جاری در این راهپیمایی از منظر یک فعال علوم انسانی، به صورت مستقل اطلاع رسانی شده و از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد.
بازگشت به صفحه اصلی