برنامه های دهه فجر 96 : بازدید از «موزه عبرت»(12 بهمن 1396)

برنامه های دهه فجر 96 : بازدید از «موزه عبرت»
در این ساختمان، مردان و زنان مقاوم و مجاهدی، مدتهای طولانی زیر سخت ترین و آزار دهنده ترین شکنجه های ساواک، برای تحقق آرمان های خود مبارزه کرده اند.
بازدید از موزه ی عبرت : 
ساختمانی که امروز به نام موزه ی عبرت ایران شناخته می شود، روزگاری مخوف ترین شکنجه گاه زندانیان سیاسی رژیم پهلوی،‌ زیر نظر کمیته ای موسوم به کمیته ی ضد خرابکاری ساواک بوده است. در این ساختمان، مردان و زنان مقاوم و مجاهدی، مدتهای طولانی زیر سخت ترین و آزار دهنده ترین شکنجه های ساواک، برای تحقق آرمان های خود مبارزه کرده اند. امروزه، بر استفاده از شواهد و مستندات باقیمانده و جزئیات خاطرات بازگو شده توسط مبارزانی که در این ساختمان شکنجه و بازجویی شده اند، این مرکز به صورت یک موزه  تاریخی ساخته شده و در جای جای آن،‌ با استفاده از هنر مجسمه سازی مومی،‌ صحنه هایی از استقامت این مجاهدان به شکل زیبایی بازسازی شده است. 
دیدن این موزه ی عبرت آموز و جذاب را به همه ی علاقه مندان به تاریخ و مطالعات اجتماعی و انسانی توصیه می کنیم ...
بازگشت به صفحه اصلی