بازدید از نمایشگاه عکس : فصل بیداری(23 بهمن 1396)

بازدید از نمایشگاه عکس : فصل بیداری
فرصت خوب و مناسبی فراهم شده تا بتوانیم به تماشای عکس هایی از تاریخ معاصرمان بی واسطه بنشینیم و چشم در چشم ، رخ در رخ در میان مردمان روزهای انقلاب از دیده های عکاسی بشنویم که شاید پاسخی باشد بر سوالاتمان!
بازدید از نمایشگاه عکس : فصل بیداری
بازدید از نمایشگاه عکس فصل بیداری، عکس های عکاس گرانقدر قاسم حاج محمدی در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران به همراه دیدار و گفتگو با خالق آثار .
فرصت خوب و مناسبی فراهم شده تا بتوانیم به تماشای عکس هایی از تاریخ معاصرمان بی واسطه بنشینیم و چشم در چشم ، رخ در رخ در میان مردمان روزهای انقلاب از دیده های عکاسی بشنویم که شاید پاسخی باشد بر سوالاتمان!

بازگشت به صفحه اصلی