دیدار با میلاد دخانچی: بررسی ظرفیت های برنامه های تلویزیونی در پیشبرد دغدغه های حوزه ی علوم انسانی(7 اسفند 1396)

دیدار با میلاد دخانچی: بررسی ظرفیت های برنامه های تلویزیونی در پیشبرد دغدغه های حوزه ی علوم انسانی
مهمان برنامه ی این دوشنبه ی ما، جناب آقای میلاد دخانچی، خالق برنامه هایی با موضوعات حساس و چالشی در حوزه ی علوم انسانی است. برنامه هایی همچون : گره، جیوه گی ، فاز و سختانه
دیدار با میلاد دخانچی:
بررسی ظرفیت های برنامه های تلویزیونی در پیشبرد دغدغه های حوزه ی علوم انسانی 
مهمان برنامه ی این دوشنبه ی ما، جناب آقای میلاد دخانچی، خالق برنامه هایی با موضوعات حساس و چالشی در حوزه ی علوم انسانی است. برنامه هایی همچون : گره، جیوه گی ، فاز و سختانه 
در این بحث و گفتگو قصد داریم تا  با بررسی آثار جناب آقای دخانچی دریابیم که برنامه های تلویزیونی چه پتانسیل هایی را برای بیان دغدغه ها و موضوعات کلان علوم انسانی دارند و تا چه اندازه می توانند جریان ساز و موثر باشند.
ما را در این گفتگوی چالشی همراهی کنید.
بازگشت به صفحه اصلی