بحث تحلیلی پیرامون «وقایع سیاسی 88» و تحلیل پیرامون مستند «الف الف پاریس»(21 اسفند 1396)

بحث تحلیلی پیرامون «وقایع سیاسی 88» و تحلیل پیرامون مستند «الف الف پاریس»
در این جلسه لزوماً همگی به یک موضع واحد سیاسی برسیم. ضمناً قرار نیست تلاش کنیم همدیگر را هر طور هست قانع کنیم!! صرفاً می خواهیم در یک جمع تخصصی از فعالان علوم انسانی، با هم این پدیده ی سیاسی را از منظری متفاوت، بازبینی کنیم
- گروه مطالعات سیاسی:
پخش مستند «الف الف پاریس!» و مباحثه ی سیاسی پیرامون محتوای مستند 

مستند "الف، الف پاریس" مستندی است در مورد وقایع سیاسی - اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران. این مستند، با تمام مستندهای دیگری که در این مورد ساخته و پخش شده است، تفاوت هایی دارد. 

کارگردان در این مستند، به سراغ حمزه غالبی، مسئول کمیته ی جوانان و دانشجویان ستاد آقای مهندس موسوی در انتخابات سال 88 رفته و موضوع را از دیدگاه او بازخوانی و مرور می کند. حمزه غالبی، پس از انتخابات دستگیر شده و در بند الف الف زندان اوین زندانی می شود، سپس در فرآیندی عجیب، با فرار از اجرای حکم پس از دادگاه، سر از پاریس در می آورد و اکنون در یکی از دانشگاه های پاریس در حال تحصیل است. 

دیدن این مستند خوش ساخت را از جهت نگاه بی طرفانه، متهورانه، متفاوت و البته چالش برانگیزی که به این مقطع بسیار مهم از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد، توصیه می کنیم. 

در این جلسه سعی می کنیم کمی در مورد این مقطع خاص سیاسی در ایران، با هم گفتگو و همفکری داشته باشیم. (حضور در این جلسه را به دوستانی پیشنهاد می کنیم که ظرفیت مباحثه ی سیاسی آرام اما چالشی و بدون پیش داوری را دارند. قرار نیست در این جلسه لزوماً همگی به یک موضع واحد سیاسی برسیم. ضمناً قرار نیست تلاش کنیم همدیگر را هر طور هست قانع کنیم!! صرفاً می خواهیم در یک جمع تخصصی از فعالان علوم انسانی، با هم این پدیده ی سیاسی را از منظری متفاوت، بازبینی کنیم) 

بازگشت به صفحه اصلی