کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : حماسه در دنیای امروز(1 مرداد 1397)

کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : حماسه در دنیای امروز
مدرس: دکتر لیلی ورهرام - در این چند جلسه دربارة اینکه مردم قدیم از حماسه ها چه تصوری داشتند و از آن چه می فهمیدند و ما امروزی ها چرا هنوز حماسه های باستانی را مهم می دانیم و ربط این حماسه ها به فانتزی های دورة مدرن صحبت می کنیم.
عنوان کارگاه: (سه جلسه ای)
حماسه در دنیای امروز
دبیر: لیلی ورهرام
دکتری فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهران
مدال طلای المپیاد ادبی دانش آموزی و دانشجویی
متخصص اسطوره و حماسه ایرانی - کارشناس رادیو فرهنگ
نویسنده کتاب:  « مدخل حماسه ی ایرانی »

حماسه های کهن، قصة آدم های غول پیکر و خشن از گذشته های دور است که به زبانی قدیمی- حتی بدتر از آن، به شعر- حرف می زنند و حرف  هایشان پر است از کلمه های سخت. با نیزه و شمشیر می-جنگند، از ماجرایی به ماجرای دیگر می روند، با دیو و غول و اژدها و موجودات عجیب و غریب تر می-جنگند و هیچ بعید نیست، جادوگری بدجنس پولی بگیرد و با یک ورد نه  چندان پیچیده، یک لشکر پهلوان را از کار بیندازد.  این داستان ها که در ادبیات بیشتر اقوام و ملل کهن دنیا وجود دارند، در دانشگاه ها درباره شان تحقیق می کنند، از رویشان فیلم و کارتون می سازند و می گویند که این داستان بخشی از هویت  فرهنگی ما، مردم این روزگار هستند، این حماسه های باستانی چه ربطی به ما دارند؟ و از آن مهم تر، مردم این دوره و زمانه که می دانند این چیزها وجود ندارند، چرا دوباره داستان دیو و غول و اژدها و موجودات عجیب و غریب تر را می نویسند و فیلمش را می سازند و این داستان ها و فیلم های جدید- که این بار اسمشان فانتزی است- این قدر پرطرفدار می  شود؟ 
در این چند جلسه دربارة اینکه مردم قدیم از حماسه ها چه تصوری داشتند و از آن  چه می فهمیدند و ما امروزی ها چرا هنوز حماسه های باستانی را مهم می دانیم و ربط این حماسه ها به فانتزی های دورة مدرن صحبت می کنیم. 
بازگشت به صفحه اصلی