کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : از متن جهان تا جهان متن!(1 مرداد 1397)

کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : از متن جهان تا جهان متن!
مدرس: دکتر آزاده شریفی - از به هم پیوستن کلمه ها متن پدید می آید. فصل مشترک جهان و ادبیات همین درست شدن از متن است. در علوم انسانی، جهان را به مثابه متنی می خوانیم و از دیدگاه های مختلف تفسیر می کنیم.
عنوان کارگاه: (سه جلسه ای)
از متنِ جهان تا جهانِ متن!
دبیر:
دکتر آزاده شریفی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
مدال طلای المپیاد ادبی دانش آموزی و دانشجویی
نویسنده ی کتاب «سبک شناسی کاربردی»

تالس ( فیلسوف و طبیعی دان یونان باستان) می گفت جهان از آب درست شده است. مدتی بعد از او، دانشمندان معتقد شدند جهان از ترکیب چهار عنصر اولیه ( آب، باد، خاک و آتش) پدید آمده است. کتاب مقدس می گوید : ... در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود؛ یعنی همه چیز از کلمه و کلام درست می شود. قرآن هم این تصویر را تایید می کند : « قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ... » ( کهف/ 109) .
از به هم پیوستن کلمه ها متن پدید می آید. فصل مشترک جهان و ادبیات همین درست شدن از متن است. در علوم انسانی، جهان را به مثابه متنی می خوانیم و از دیدگاه های مختلف تفسیر می کنیم. 
ادبیات با ما در باب شیوه های خواندن و تفسیر کردن صحبت می کند. در این کارگاه، به روش خواندن و فهم متن می پردازیم. متن را تعریف می کنیم و نشان می دهیم چطور شیوه های درک ادبیات به شیوه های درک ما ازمتن ِ جهان تعمیم می یابند. بعد به این سؤال پاسخ می دهیم که چه کسی متن های جهان را می نویسد؟ و ما کجای این واحد عظیم تولید متن قرار داریم؟ نویسنده؟ مترجم؟ ویراستار؟ خواننده؟ ...
- متن چیست و چه جایگاهی در جهان دارد؟
- از متن ادبی تا متن جهان
- مروری مختصر بر شیوه های فهم متن ، شیوه های فهم جهان
- مطالعه کتاب طبیعت، فصل انسان
- چه کسی متن های جهان را می نویسد؟
- چطور متن ها می توانند فریب مان دهند؟
بازگشت به صفحه اصلی