کارگاه 5 جلسه ای: حرفه ای ها!!(31 مرداد 1397)

کارگاه 5 جلسه ای: حرفه ای ها!!
از کجا شروع کنیم؟چگونه تمام کنیم؟چقدر توضیح بدهیم؟چگونه تمام حرفهایمان را یکی یکی بیاوریم؟چگونه تاثیر گذار باشیم؟ توجه طرف مقابل را جلب کنیم؟و متقاعدش کنیم؟ چرا بعضی‌ها می‌توانند خیلی سریع دیگران را مجاب کنند؟
کارگاه 5 جلسه ای:
حرفه ای ها!! 
مدرس: خانم امیرخانی - انجمن ادبی شهرزاد – مدرسه ی فائزون
خیلی وقتها به حرف زدنمان در برابر دیگران فکر میکنیم.
«هنگام حرف زدن یا بحث کردن،چگونه به نظر می‌رسیم، یا دیگران درمورد ما چه قضاوت می‌کنند؟»این پرسشی است که اغلب هنگام صحبت کردن در گوشه‌ای از ذهن ما متولد می‌شود...
همین‌طور وقتی یک نفر در مقابل ما می‌ایستد و با ما شروع به صحبت می‌کند، سعی می‌کنیم او را با حرفها و رفتارهایش بشناسیم. با تکیه بر آنچه از او میبینیم و یا می‌شنویم در مورد او قضاوت می‌کنیم. این اتفاقی است که هر روز برای ما تکرار می‌شود.اما این قضاوتها از کجا می‌آیند؟ چه می‌شود که هنگام صحبت کردن بعضی‌ها، آنها را به دلیل قدرت تاثیرگذاری یا اعتماد به نفسشان تحسین می‌کنیم ولی در مقابل،برخی از افراد را ظاهر ساز و توخالی میبینیم ؟
به علاوه همیشه وقتی قرار است در مقابل چند نفر جدی حرف بزنیم،بعضی ازاین سوالات راحتمان نمیگذارند؟!
از کجا شروع کنیم؟چگونه تمام کنیم؟چقدر توضیح بدهیم؟چگونه تمام حرفهایمان را یکی یکی بیاوریم؟چگونه تاثیر گذار باشیم؟ توجه طرف مقابل را جلب کنیم؟و متقاعدش کنیم؟ چرا بعضی‌ها می‌توانند خیلی سریع دیگران را مجاب کنند؟چه کار کنیم آدمها، ما و حرفهایمان را فراموش نکنند؟چگونه می‌توانیم با شنوندگانمان دوست شویم؟ موقع حرف زدن،چگونه بایستیم؟یا چگونه بنشینیم؟یا دستهایمان را چکار کنیم؟ به کجا نگاه کنیم؟چگونه از زبان بدن بهره‌مند شویم؟یا از صدایمان به بهترین نحو استفاده کنیم؟
در کارگاه حرفه‌ای ها که می‌نشینیم همه‌ی این سوالات یکی‌یکی پیدایشان می‌شود،اما اینبار برای هرکدام از آنها جواب خوبی پیدا می‌کنیم و پیش می‌رویم... اینجا کارگاهی‌ است،برای آنها که دوست دارند حرفه‌ای باشند...
اگر شماهم روزی به حرفه‌ای بودن فکر کرده‌اید!پس شماهم دعوت شده‌اید...
بازگشت به صفحه اصلی