کارگاه : یار غار!!(17 مهر 1397)

کارگاه : یار غار!!
در این دو جلسه چیستی روایت را درک می کنیم و متونی را برای نمونه بررسی می کنیم تا بتوانیم تحلیل گرها و منتقدهای کارآمدتری در زمینه ادبیات و هر فرم روایی دیگر باشیم. پی نوشت: این جلسات مقدمۀ جلسات جذاب بعدی ست و برای افراد برتر، کارگاه های تکمیلی با اساتید مجرب برگزار خواهد شد.
- انجمن ادبی شهرزاد ارائه می کند:
یار غار!!
روایت شناسی ... (جلسه ی دوم - ادامه ی کارگاه هفته ی گذشته)
باستان شناسی
(توجه : کسانی که هفته ی گذشته در کارگاه اول شرکت کرده اند، می توانند در این جلسه ادامه ی کارگاه را تجربه کنند. محتوای درسی کارگاه، در ادامه ی مطالب گذشته طرح خواهد شد)
یک
معلم: کدوم یکی از گزینه های روی تخته روایت است؟
دانش آموز: ببخشید روایت چیه؟
دو
معلم : این جملۀ فلانگان رو تحلیل کنید: « انسان در تمام فرهنگ ها برای ارزش گذاری هویت خویش از نوعی فرم روایتی استفاده می کند. ما همه داستان سرایان دیرینه هستیم.»
دانش آموز: ببخشید روایت چیه؟
سه
معلم: وقتی چیزی می نویسیم، وقتی چیزی میگیم یا حتی وقتی به چیزی فکر می کنیم، داریم از نوعی روایت استفاده می کنیم.
دانش آموز: ببخشید روایت چیه؟
تکمله: 
دو جلسۀ اول سه شنبه های علوم انسانی را به بررسی روایت - تنها همراه ما از دوران غارنشینی- می پردازیم.
از زبان مهسا کاظمی که سالهاست کار تخصصی در زمینۀ روایت شناسی انجام داده و در این راستا کلاس ها و حلقه های مطالعاتی زیادی در دانشگاه ها برگزار کرده است. 
در این دو جلسه چیستی روایت را درک می کنیم و متونی را برای نمونه بررسی می کنیم تا بتوانیم تحلیل گرها و منتقدهای کارآمدتری در زمینه ادبیات و هر فرم روایی دیگر باشیم.
پی نوشت: این جلسات مقدمۀ جلسات جذاب بعدی ست و برای افراد برتر، کارگاه های تکمیلی با اساتید مجرب برگزار خواهد شد.
بازگشت به صفحه اصلی