آشنایی با اصول برنامه سازی رادیویی (کارگاه اول)(24 مهر 1397)

آشنایی با اصول برنامه سازی رادیویی (کارگاه اول)
رادیو چاوش، یک بستر رسانه ای برای تولیدات دانش آموزی حوزه ی علوم انسانی است. به مرور چیزهای بیشتری در مورد رادیو چاوش در مدرسه خواهید شنید. تمام کسانی که به برنامه سازی های رسانه ای،‌ بخصوص کار رادیویی علاقه مند هستند،‌ می توانند فرصت های خوبی را در این کارگاه، با حضور سرکار خانم سارا افتخاری تجربه کنند.
رادیو چاووش برگزار می کند:
آشنایی با اصول برنامه سازی رادیویی (کارگاه اول)باستان شناسی
این کارگاه به منظور آشنایی دانش آموزان با اصول اولیه برنامه سازی در رادیو طراحی شده است. دانش آموزان در این سلسله کارگاه ها با ارزیابی برنامه های رادیویی موجود انواع برنامه سازی رادیویی را تمرین میکنند.
ضمناً‌ دانش آموزان می توانند برای تمرین بیشتر موضوعاتی را انتخاب کرده و بر اساس اصولی که در کلاس مطرح و تمرین می‌شود در هفته های آتی پادکست هایی را تولید کنند و در مدرسه منتشر کنند.
رادیو چاوش، یک بستر رسانه ای برای تولیدات دانش آموزی حوزه ی علوم انسانی است. به مرور چیزهای بیشتری در مورد رادیو چاوش در مدرسه خواهید شنید. 
تمام کسانی که به برنامه سازی های رسانه ای،‌ بخصوص کار رادیویی علاقه مند هستند،‌ می توانند فرصت های خوبی را در این کارگاه، با حضور سرکار خانم سارا افتخاری تجربه کنند.
بازگشت به صفحه اصلی