اولین حلقه ی فعالان رادیو علوم انسانی «چاوش»(1 آبان 1397)

اولین حلقه ی فعالان رادیو علوم انسانی «چاوش»
از دوستان علاقه‌مند به کارهای رادیویی دعوت میکنیم در این جلسه"حتماً" شرکت کنند.
رادیو علوم انسانی چاوش
اولین حلقه ی فعالان رادیو علوم انسانی «چاوش»
از دوستان علاقه‌مند به کارهای رادیویی دعوت میکنیم در این جلسه"حتماً" شرکت کنند.
در این حلقه موضوعات زیر را پیگیری خواهیم کرد: 
_ تشکیل گروه های رادیویی 
_ انتخاب موضوع، برای برنامه ها
_ زمان بندی برای برنامه ‌ها
_ برسی پیشنهادات و انتقادات
بازگشت به صفحه اصلی