میهمانی در اعماق دریا! - بازدید از انتشارات «آنگاه»(1 آبان 1397)

میهمانی در اعماق دریا! - بازدید از انتشارات «آنگاه»
میزبان انجمن تخته‌سیاه، در این سه‌شنبه علوم‌انسانی، "نشریه آنگاه" است. نشریه‌ای که در قالب یک اردوی کوتاه، به دیدار هیئت‌تحریریه و همکاران جوانش می‌رویم تا به اعماق دریای نشریات شنا کنیم.
- گروه رسانه ای تخته سیاه: 
میهمانی در اعماق دریا!
آدم‌ها در زندگیشان، گاه چیزهایی را می‌بینند که فقط سطحی از یک دریای عمیق است. 
دریاهایی که هر چقدر عمیق‌تر در آن شنا کنند، نقش و نگار‌های بیشتری را می‌یابند و از حفره‌های بیشترس عبور می‌کنند.
زندگی پر است از دیدنی‌هایی که شاید هرگز عمقشان را نبینیم.
چون آدم‌هایی نبودند که دستمان را بگیرند و غواصی یادمان دهند.
حالا، در انجمن تخته‌سیاه، فرصت شنا کردن در عمق یک دریای جذاب را داریم!!
قرار است با هم به یک مهمانی خاطره‌انگیز و دیدنی برویم. 
میزبان انجمن تخته‌سیاه، در این سه‌شنبه علوم‌انسانی، "نشریه آنگاه" است. نشریه‌ای که در قالب یک اردوی کوتاه، به دیدار هیئت‌تحریریه و همکاران جوانش می‌رویم تا به اعماق دریای نشریات شنا کنیم.
ماهی‌های فائزونی! جا نمانید. ظرفیت اردو: 12 نفر
بازگشت به صفحه اصلی