برنامه ی تابستان 95 انجمن مطالعات بنیادی(24 تیر 1395)

برنامه ی تابستان 95 انجمن مطالعات بنیادی
برنامه ی کارگاه های انجمن مطالعات بنیادی در تابستان 95 به شرح ذیل خواهد بود

امسال نیز مانند سال گذشته، در مجموع 8 کارگاه تخصصی در طول تابستان برگزار خواهد شد که هر دانش آموز می تواند در یک کارگاه سه جلسه و یک کارگاه دو جلسه ای ثبت نام نماید. 

جدول برنامه ی زمانی و عناوین کارگاه ها:

جهت آشنایی با مفاد درسی هر کارگاه و همچنین تکمیل فرم ثبت نام، کلیک کنید

بازگشت به صفحه اصلی