صفحه اصلی > گروه رسانه ای تخته سیاه

در این هفته میخواهیم تجربه ضبط و ساخت یک برنامه رادیویی را باهم داشته باشیم ، در جریان این جلسه مهارت هایی که طی جلسات قبل یادگرفتید را تمرین میکنیم و نکاتی راجع به ضبط رادیویی یادمیگیریم. [+]
این کارگاه در دو مرحله در تاریخ های 26 و 28 مرداد ماه با حضور و مشارکت بسیار خوب دانش آموزان پایه ی دوم و سوم برگزار شد. تلاش خوب و همراهی بچه ها در این کارگاه، ما را به آینده بسیار امیدوارتر کرد. گزارشی از برگزاری این کارگاه را در زیر بخوانید [+]