صفحه اصلی > انجمن ادبی شهرزاد

در کارگاه این هفته به اسطوره‌ها و باورهای مردم کهن می‌پردازیم که بیش از همه جا در ادبیات دیده می‌شود. [+]
در کارگاه این دوشنبه، قصد داریم از موانع نوشتن و انگیزه‌های نوشتن سخن بگوییم تا بیشتر بنویسیم، بهتر بنویسیم. [+]
اگر کلامی از جمله های پیشین نفهمیده­ اید!! و همچنان در برابر پرسش «ادبیات چیست؟»، سکوت می­ کنید؛ شرایط حضور در این جلسه را دارید. [+]
این جلسه قرار است درباره‌ی اشخاصی صحبت کنیم که هم نیمایی هستند و هم متعهد و درباره‌ی ایده و نظرات سه جریان نیمایی متعهد حرف می‌زنیم. شعر چپ پیش از انقلاب که عمدتا به حزب توده وابسته بوده ، شعر چریکی و شعر اسلامی بعد از انقلاب. [+]
شاید خیام، روزگاری پس از ترجمه فیلتر جرالد از رباعیات او، دوباره و این بار در غرب ظهور کرد تا دوباره تقویم*روزگار را از نو بسازد و زمزمه کند« غم این جهان فرسوده مخور». [+]
در همکاری بین انجمن ادبی شهرزاد و انجمن کتاب روشنا، سلسله کارگاه های «سینما و ادبیات» با محوریت تحلیل و بررسی فیلم های اقتباس شده از متون ادبی در قالب سلسله جلساتی در طول سال تحصیلی برگزار خواهد شد [+]
با اتمام تمام مراحل مسابقه ی ادبی شبگو، برندگان این مسابقه معرفی شدند. برندگان با احتساب امتیازات کسب شده در هر مرحله و همچنین در مقایسه با مجموع امتیازات شرکت کنندگان انتخاب شده اند. [+]