صفحه اصلی > گروه « هنر »

گفتگوی ما پیرامون چگونگی شکل گرفتن ایده تا فیلمنامه ، شخصیت پردازی و چگونگی تبدیل شدن شخصیت به قهرمان ، تحلیل و بررسی ارجاعات اجتماعی در فیلم و نگاهی به وضعیت سینمای نوجوانان حال حاضر سینمای ایران خواهد بود. [+]