صفحه اصلی > گروه مطالعات اجتماعی و مردم شناسی

مستندی در مورد انقلاب جنسی در فرهنگ اجتماعی غرب. این مستند نسبتاً کوتاه، به مقطع خاصی از جریانات اجتماعی منجر به شکل گیری انقلاب جنسی، بخصوص در کشور آمریکا می پردازد. [+]
مستند "مادر کشی" نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت حکمرانی آب در ایران دارد. "مادر کشی" ضمن به تصویر کشیدن مظاهر و نتایج بحران آب، علل مختلف بوجود آمدن این بحران در ایران را بررسی می کند. [+]
مجموعه برنامه های فائزون در دهه ی فجر 1395 - از این صفحه اطلاعات و برنامه های جدید را در روزهای مختلف مرور کنید [+]